VII edycja konkursu fotograficznego „Mistrz drugiego planu”


  • do 28 lutego 2017 – termin przyjmowania prac
  • 2-6 marca 2017 – półfinały (obrady jury)
  • 9-15 marca 2017 – głosowanie internautów na zdjęcia konkursowe
  • 17 marca 2017 – ogłoszenie wyników
  • 29 marca 2017 - wernisaż wystawy pokonkursowej