4 marca 2016 – termin przyjmowania prac


8-9 marca 2016 – półfinały (obrady jury)


11-17 marca 2016 – głosowanie internautów na zdjęcia konkursowe


17 marca 2016 – ogłoszenie wyników