Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej? Uchwyciłeś ciekawe chwile w życiu szkoły?
Masz pomysł na ciekawe zdjęcie twojej szkoły?

 

Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję.

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ogłaszaja KONKURS zatytułowany

Szkolne życie w obiektywie

 


Na Twoje zgłoszenie czekamy do 3 lutego 2013 r. Wystarczy przesłać:
  • opisane zdjęcie/zdjęcia na płycie CD lub DVD;
  • dane identyfikujące Uczestnika Konkursu, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy;
  • w przypadku, kiedy Uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, o której mowa w § 2, ust. 3 (Załącznik Nr 1 do Regulaminu);
  • Oświadczenie Uczestnika Konkursu, a w przypadku gdy jest niepełnoletni – rodziców lub opiekunów prawnych, o posiadanych prawach autorskich do przesłanych zdjęć oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywaniu zdjęć przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać jako przesyłkę pocztową lub kurierską w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Fotopołowy” do siedziby Organizatora Konkursu na adres:

Dział Promocji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce

Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody!

Szczegółowy harmonogram konkursu znajduje się w zakładce Harmonogram.