Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - www.uph.edu.pl
Urząd Miasta Siedlce - www.siedlce.pl
Tygodnik Siedlecki
Kino Helios Siedlce
TV Wschód - www.tv-wschod.pl